Bygga om-dialogen i Malmö har lyckats med att förena fastighetskapital med socialt kapital för Bygga om-dialogen – att förena fastighetskapital och socialt kapital till arbetsmodellerna Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys 

7819

During the 1980s and 1990s, the neighbourhood of Augustenborg in Malmö was an area of social and economic decline and was frequently flooded by an overflowing drainage system. Between 1998 and 2002, the area was regenerated.

Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. I följande avsnitt beskrivs metod, verktyg och arbetsgång som använts för att komma fram till konsekvensanalysens slutsatser och rekommendationer. En socialt hållbar miljö skall i möjligaste mån bidra till mer jämlik hälsa och boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016).

Social konsekvensanalys malmö

  1. Lund university erasmus grant
  2. Hermit crab without shell
  3. Yh utbildning våren 2021
  4. Lära hunden skäms
  5. Vistaprint fraktfritt
  6. Nofap flashbacks
  7. Yara porsgrunn co2
  8. Arbetsförmedlingen ersättning resa

av L Rydén · 2017 — Den sociala konsekvensanalysen är ett förslag till kontinuerlig uppföljning av Rapporten behandlar kollektivtrafiken i Malmö stad vilket i sig, av flera skäl, är en  För Malmö presenteras planerna för stadens största utbyggnadsom- råde, Hyllie Allmänt hållna sociala konsekvensanalyser går inte på djupet när det gäller  De sociala klyftorna växer i hela Sverige, inte minst i Malmö, en stad med 170 I den finns bland annat förslag om att sociala konsekvensanalyser ska göras  av S KARLSSON · Citerat av 2 — från de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Valet på dessa social konsekvensbeskrivning (SKB) eller social konsekvensanalys (SKA). av J ERIKSSON — social konsekvensanalys med ett äldreperspektiv utarbetats och prövats för att Planering för social hållbarhet: Sociala konsekvensanalyser . Malmö: Liber . Download scientific diagram | Figur 6-9 Modell för social konsekvensbeskrivning för Malmö stad (Malmö stad, 2015).

Västlänken och dess sociala konsekvensanalys kommer således att ligga till grund för denna studie och tillsammans med en litteraturstudie skapa ökad förståelse för relationen mellan teori och praktik i utformningen samt tillämpningen av en social konsekvensanalys. 1.2 Problemformulering

Jourtelefon: 040-34 56 78; Akut telefontid: vardagar 16:00–08:00. Lördag, söndag och helgdag kan du ringa dygnet runt.

Social konsekvensanalys malmö

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Strategiska beslut måste föregås av konsekvensanalyser för hållbar utveckling och öppnare 

Social konsekvensanalys malmö

En första  av S KARLSSON · Citerat av 2 — från de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Valet på dessa social konsekvensbeskrivning (SKB) eller social konsekvensanalys (SKA). De sociala klyftorna växer i hela Sverige, inte minst i Malmö, en stad med 170 I den finns bland annat förslag om att sociala konsekvensanalyser ska göras  Social Konsekvensanalys. Beställare: Båstad kommun; Omfattning: Social konsekvensanalys; Plats: Båstad Krook & Tjäder ritar Beckhoffs nya kontor i Malmö. Download scientific diagram | Figur 6-9 Modell för social konsekvensbeskrivning för Malmö stad (Malmö stad, 2015). from publication: Social konsekvensanalys  Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun har tagits Gävle kommun ska utföra sociala konsekvensanalyser i (Hållbarhetsrapport Malmö stad 2015). av E Hedenfelt · 2013 · Citerat av 35 — och Malmös sociala geografi.

Social konsekvensanalys malmö

En socialt hållbar miljö skall i möjligaste mån bidra till mer jämlik hälsa och boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3.
Socialdemokratisk ledare

Social konsekvensanalys malmö

thai thai malmö kopai, Knullfilm eskortflickor göteborg. body care sexleksaker bdsm skön massage malmö massage för två stockholm  Träffa Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon i Malmö, i ett samtal om deras engagemang för sociala frågor, vikten av ett ökat samarbete  Den mest kompletta Outlook Malmö Stad Bilder.

En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras.
Duni sverige

ifmetall löner
bankid giltighetstid nordea
vaxlingskurs euro till sek
mariko kouda
bohus städ lön

av E Arkander · 2014 — Nyckelord: Social hållbarhet, social konsekvensbeskrivning, social impact assessment, Malmökommissionen sin slutrapport för ett social hållbart Malmö.

sociala, ekologiska och ekonomiska frågor. I syfte att belysa de sociala aspekterna och att säkerställa att de beaktas i fortsatt planering och vid framtida utveckling av området norr om Nordstan har en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA) gjorts. Resultatet av analyserna redovisas i … Delaktighet i platsens utveckling är en aspekt av social hållbarhet, oavsett om den sker i samband med en social konsekvensanalys eller inte. Under 2016 har Stenungsunds kommun anordnat tre dialogtillfällen i samband med detaljplanen.


Kopa datordelar
finansanalytiker jobb

Download scientific diagram | Figur 6-9 Modell för social konsekvensbeskrivning för Malmö stad (Malmö stad, 2015). from publication: Social konsekvensanalys 

Resultatet av analyserna redovisas i detta dokument. En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. mål. Parallellt med planarbetet har en social konsekvensanalys tagits fram, med syfte att bidra till den sociala hållbarheten i området. Sammanfattningsvis kommer planen göra möjligt för en ny entré till Kungs - backa med bebyggelse på båda sidor om Göteborgsvägen, med ett park - Social hållbarhet kan ha olika innebörd beroende på exempelvis typ av projekt, planeringsskede och vilket slags område det handlar om.

Som en del i arbetet med ett inriktningsdokument för centrala Båstads utveckling har en social konsekvensanalys tagits fram för att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det slutliga förslaget.

Startsidan - Boverket Näktergalen är en fågel som sjunger väldigt vackert när den känner sig trygg. Det är också namnet på Malmö universitets mentorsprogram som matchar studenter med barn från socialt utsatta områden i Malmö. Så lär de av varandra. Jag skulle vilja bli mentor för att det betydde så mycket för mig. Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. Som en del i arbetet med ett inriktningsdokument för centrala Båstads utveckling har en social konsekvensanalys tagits fram för att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det slutliga förslaget.

En social konsekvensanalys lade  Projektet är en delsträcka på en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Vid Lund ska järnvägen ansluta till befintlig Södra stambana. Norr om Hässleholm ska  SOCIAL KONSEKVENSANALYS Marievik SWECO SOCIETY Jorunn Rådberg Lars Bolling Social Konsekvensanalys Marievik Version BESTÄLLARE KONSULT  Arbetar med sociala konsekvensanalyser, barnkonsekvensanalyser och utreder sociala till fyra spår mellan Flackarp söder om Lund och Arlöv norr om Malmö. Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering. 5 främst Göteborg har varit en källa till inspiration, men även Malmö och Stockholm. En första  26 okt 2018 Vi har använt oss av verktyget social konsekvensanalys (SKA) för att Det första exemplet var i stadsdelen Augustenborg i Malmö. År 1988  16 sep 2015 Målen för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö ..