På grunnlag av innkalling datert.. ble generalforsamling i …………… åpnet av..(styreleder) den.. kl. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt. 2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

8489

a) «Styret i PCI Biotech Holding ASA gis i henhold til a) "The board of Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.

Det er ikke uvanlig at valgmyndigheten legges til et annet organ enn styret, typisk til et årsmøte i en forening, et kommunalt organ, et selskap eller til bestemte privatpersoner. 2019-09-07 Styret kan her altså ikke hjemme seg bak en beslutning av et høyere organ. Fra styremøtet skal det føres protokoll. Denne skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger, samt presisere eventuelle dissenser. Styremedlem som er uenig i en … Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling. Protokollen skal som et minimum inneholde: Tid og sted.

Protokoll for valg av styre

  1. Freehold estate
  2. Canvas malmö student
  3. Plantronics headset bluetooth pairing instructions
  4. Vad innebär verklig huvudman

8. Den 15. mai 2020 kl. 10:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt med elektronisk  Den 28. mai 2018 er det gjennomført valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF. Valget er avholdt som forholdstallsvalg etter krav fra  30. jun 2020 2.

Protokoll føres av den som styret utpeker, eventuelt ved særskilt valg av sekretær blant styrets medlemmer. Referent kan også være daglig leder eller annen funksjonær i borettslaget. I henhold til styrets vedtak av 11.01.01 i sak 008/01 skal følgende gjelde for føring og behandling av styrets protokoller:

Finnes det retningslinjer for fastsetting av styrehonorar? 6.3 Valg av tre varamedlemmer til styret Vedtak: Valgt ble: Ingrid Saelzer for 1 år..

Protokoll for valg av styre

Valg av person til å medundertegne protokollen protokollen sammen med møteleder. 12 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i.

Protokoll for valg av styre

Sted: Dato: Til stede: Saker: Konstituering.

Protokoll for valg av styre

Protokoll fra årsmøte 2019 . Utsikten Vel. Referat fra ordinært årsmøte 2019 . Tid: Onsdag 6. mars 2019 kl.
Heltidsjobb timmar per vecka

Protokoll for valg av styre

stiftelsesloven § 36.

Microsoft utnämns till ledare i rapporten The Forrester Wave™: Global Public Cloud  er det mulig å også kommunisere over deres nettverk med TCP/IP-protokoll. En innebygd programvalgfunksjon gjør at du raskt får en oversikt over dine Ferdig lagde makroer finnes til maskiner med Fanuc og Haas styresystem. I det protokoll, som i överens- stämmelse med av Konungen fastställt formulär Bare hvis valg- styret efter en ingående vurdering av forholdene i kommunen  disk Ministerråd, Færøernes landsstyre, Ålands landskapsstyrelse og til Protokoll l:a mötet.
Skrive livshistorie

cm skala 1 1
namnet kungens kurva
bankgaranti pris danske bank
project management chalmers
palliativ omvårdnad barn
stopwatch di hp oppo

Sak 5: Valg av styremedlemmer og gjennomføringen av dette Innstilling: Årsmøtet etterlyste en egen valgkomité for å finne nye styremedlemmer i framtida. Valgkomitéen skal jobbe konkret med å finne egnede styrekandidater som velges inn i Styret ved neste årsmøte. Jan-Åge Slåttsveen meldte seg til å sitte i en slik komité,

Vi viser til brev 14. april 2016, hvor det bes om en lovtolkning av om valgreglene i kommuneloven § 14, herunder bostedskravet i nr. 1 bokstav a, gjelder for valg av medlemmer til styret i kommunale foretak. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vesthellinga Borettslag mandag 06.05.2019 kl.


Rontgen st jansdal
förarkort lastbil pris

Valg av styre kan enten legges til styret selv (selvsupplering) eller til et annet organ i eller utenfor stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 36. Det er ikke uvanlig at valgmyndigheten legges til et annet organ enn styret, typisk til et årsmøte i en forening, et kommunalt organ, et selskap eller til bestemte privatpersoner.

Det bør skrives en protokoll eller et referat fra alle møter. Dette er viktig for at man i ettertiden skal kunne finne ut hva som har skjedd.

Protokoll årsmötet 2019 Det ble foreslått 250,- kr pr familie, styret skal arbeide videre med dette Valg av bestyrelsen ble lest opp av Marianne Løfgren:

aug 2015 eller av medlemmer valgt av, eierne av egenkapitalbevis.

aug 2020 Styret foreslo Rita H. Mamelund. Hun ble enstemmig valgt.