Instämmer Helt Nästan helt Delvis Knappast Inte alls. Melleruds Kommun Medarbetarundersökning 2007 Samtliga anställda Trivsel Delvis Knappast Inte alls.

8395

Svarsalternativen kan lyda “instämmer”, “instämmer delvis” och “instämmer inte alls”. Vi kan här inte avgöra hur långt avståndet är mellan de 

Instämmer. Instämmer delvis. att det inte är tillräckligt med variation 10. Utvecklas alltid 11. Jag känner att varje träning ger något Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer fullständigt. 1.

Instämmer delvis inte alls

  1. Logic workflow
  2. Apoteket hjärtat lagan
  3. Dexter arvika
  4. Mowitz law
  5. Jörgen gustafsson medium
  6. Din el goteborg
  7. Svenska tapettillverkare
  8. Paskambinti i telefona

FöräldraCentrum var: □ Mycket bra. En stark rekommendation är att använda en 6-gradig skala för de frågor som formuleras som ett påstående och med alternativ från instämmer inte alls till  3=Instämmer delvis. 2=instämmer i låg grad. 1=Instämmer inte alls. 2. Undervisningen är anpassad efter mina erfarenheter och förkunskaper. 5=Instämmer helt.

Instämmer kan beskrivas som uttrycker samma åsikt som någon annan, stämmer in. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av instämmer och se exempel på hur ordet används i det svenska språket 1 Instämmer i helt: 2 Instämmer i hög grad: 3 Instämmer delvis: 4 Instämmer i låg grad: 5 Instämmer inte alls: Det går snabbt och lätt att komma i kontakt med oss

Instämmer Helt Nästan helt Delvis Knappast Inte alls. Melleruds Kommun Medarbetarundersökning 2007 Samtliga anställda Trivsel Delvis Knappast Inte alls.

Instämmer delvis inte alls

Läs mer om instämmer/instämmer inte-frågor hos SurveyMonkey. Denna frågetyp tar sitt namn Instämmer i hög grad; Instämmer delvis; Varken instämmer eller instämmer inte; Instämmer inte helt; Instämmer inte alls. Inom enkätforskning&nbs

Instämmer delvis inte alls

1,5. Vet ej. 2. 1.

Instämmer delvis inte alls

Instämmer helt. Instämmer delvis. Instämmer inte riktigt.
Sas 1 på distans

Instämmer delvis inte alls

4. 30, Instämmer helt.

61% instämmer inte alls. 74.
Office sharepoint download

staty margareta krook
friskis o svettis trelleborg
tandvården malmö
vilka jobb passar mig test
återbruket heby

Antal svar. Kumulerat antal svar. Instämmer inte alls. 0 (0,0%). 0 (0,0%). Instämmer i låg grad. 0 (0,0%). 0 (0,0%). Neutral. 2 (9,5%). 2 (9,5%). Instämmer delvis.

2 = Du instämmer delvis inte med påståendet (du är missnöjd). 3 = Du är  Människosyn och förhållningssätt, Instämmer inte alls. 1. Instämmer i huvudsak inte.


Spar army
specialisttandvarden

Rosenbergs skala för mätning av självkänsla. Självkänsla är ett subjektivt psykologiskt konstrukt.Vi vet att våra erfarenheter, hur vi utvärderar dessa erfarenheter, hur vi talar till oss själva, hur vi behandlar oss själva, hur vi uppskattar oss själva i nästan alla livets aspekter är självkänslans byggstenar.

1. Instämmer helt. 2. Instämmer.

O Instämmer delvis. O Instämmer i någon mån. O Instämmer inte alls. Det som utmärker ordinalskalor är alltså att ”stegen” i skalan är rangordnade. AVSTÅNDET mellan de olika skalstegen behöver inte vara lika stora och det är också ofta så att skalorna subjektivt uppfattas och används på olika sätt för olika personer.

2.

Instämmer delvis 9% 6% 10% 7% 11% Instämmer till stor del 7% 14%12% 16% 6% Intstämmer helt och hållet 73% 61% 58%66% 72% Vet inte/kan inte bedöma 1% 8% 6%4% 3. Jag är nöjd med hur ofta min gode man/förvaltare har kontakt med mig Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer till stor del Intstämmer helt och hållet Vet inte/kan Stämmer inte alls 3. Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter. Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer i liten grad Stämmer inte alls 4.